iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Stav k 27. 9. 2020 05:02:04

Nalezeno 37 záznamů.Poslední změna: 25.9.2020 9:50:04

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
První zasedání okrskové volební komise 2020-09-07-01 Oznámení OÚ Měnín 7.9.2020 10.10.2020 7.9.2020 dokument PDF (242 kB) Alternativní uložení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2020-09-17-01 Oznámení OÚ Měnín 17.9.2020 10.10.2020 17.9.2020 dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2020-08-17-01 Oznámení OÚ Měnín 17.8.2020 10.10.2020 17.8.2020 neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 2020-08-03.01 Oznámení OÚ Měnín 3.8.2020 12.10.2020 3.8.2020 dokument PDF (172 kB) Alternativní uložení
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 2020-09-23-01 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 23.9.2020 22.10.2020 23.9.2020 dokument PDF (184 kB) Alternativní uložení
Informace o šetření Českého statistického úřadu v zemědělství "IŠZ 2020" 2020/08/28/01 Oznámení OÚ Měnín 28.8.2020 26.10.2020 28.8.2020 neregistrovaný (DOCX) (104 kB) Alternativní uložení
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 2020-09-16-01 Oznámení Exekutorský úřad 16.9.2020 5.11.2020 16.9.2020 dokument PDF (172 kB) Alternativní uložení
Cenové oznámení - výše stočného pro rok 2020 2020-04-06-2 Oznámení OÚ Měnín 6.4.2020 30.11.2020 6.4.2020 dokument PDF (320 kB) Alternativní uložení
Informace o zveřejněné schválených dokumentů DSO Region Cezava 2020-03-16-02 Oznámení DSO Cezava 16.3.2020 31.12.2020 16.3.2020 dokument PDF (485 kB) Alternativní uložení
Informace o zveřejní dokumentů obce Měnín 20191126/3 Oznámení OÚ Měnín 26.11.2019 31.12.2020 26.11.2019 dokument PDF (239 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávnísmlouva Sportovní klub Měnín - rozpočet obce 2018 12_03_2018_1 Dokumenty Zastupitelstvo obce 12.3.2018 13.3.2021 12.3.2018 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Měnín - rozpočet obce 2018 12_03_2018_2 Dokumenty Zastupitelstvo obce 12.3.2018 13.3.2021 12.3.2018 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 2020-04-20-01 Oznámení OÚ Měnín 30.4.2020 30.4.2021 30.4.2020 dokument PDF (218 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - příjemce dotace TJ Sokol Měnín 18102018-1 Veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo obce 18.10.2018 19.10.2021 18.10.2018 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - dotace pro TJ Sokol Měnín 2019-03-05-1 Dokumenty Zastupitelstvo obce 6.3.2019 21.3.2022 6.3.2019 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - dotace pro SK Měnín 2019-03-06-1 Dokumenty Zastupitelstvo obce 6.3.2019 21.3.2022 6.3.2019 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Měnín 2019-12-2-1 Zastupitelstvo Zastupitelstvo obce 2.12.2019 17.12.2022 2.12.2019 dokument PDF (1,2 MB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR 2020-04-06-1 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděls 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 dokument PDF (291 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR 2019-09-02-01 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR 2019-04-04-1 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 1.1.2023 4.4.2019 3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva - dotace - TJ Sokol Měnín 2020-01-13-1 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Měnín 13.1.2020 31.1.2023 13.1.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smloua _ dotace - Fotbalový sportovní klub SK Měnín 2020-01-13-2 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Měnín 13.1.2020 31.1.2023 13.1.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastniků nemovitostí 03032017 Oznámení Úřad pro zastupování 3.3.2017 1.2.2023 3.3.2017 dokument PDF (1,6 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - dotace TJ Sokol měnín 20200527 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Měnín 27.5.2020 31.5.2023 27.5.2020 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - dotace pro TJ Sokol Měnín 2020-07-01-01 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Měnín 1.7.2020 31.7.2023 1.7.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí 2020-03-16-1 Oznámení Úřad pro zastupování 16.3.2020 31.12.2023 16.3.2020 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 2019-08-23-1 Oznámení Úřad pro zastupování 27.8.2019 31.12.2023 27.8.2019 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 11092018-1 Oznámení Úřad pro zastupování 11.9.2018 31.12.2023 11.9.2018 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 20190228-2 Oznámení Úřad pro zastupování 28.2.2019 31.12.2023 28.2.2019 2 dokumenty
Výzva pro občany- Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 20 01 2016 Oznámení Úřad pro zastupování 20.1.2016 31.12.2023 20.1.2016 2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 15 03 2016 Oznámení Úřad pro zastupování 15.3.2016 1.1.2024 14.3.2016 neregistrovaný (XLSX) (17 kB) Alternativní uložení
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 152016 Oznámení Úřad pro zastupování 15.9.2016 2.1.2024 15.9.2016 2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 152016 Oznámení Úřad pro zastupování 30.9.2016 2.1.2024 30.9.2016 2 dokumenty
Informace o zpracování osobních údajů a k výkonu funkce pověřence 21052018-2 Oznámení Obec Měnín 21.5.2018   21.5.2018 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 29082018-1 Dokumenty OÚ Měnín 29.8.2018   29.8.2018 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Měnín - ustanovení opatrovníka 192016 Oznámení Katastrální úřad JMK 19.10.2016   19.10.2016 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Oznámení DSO Regionu Cezava o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě 20181505-1 Oznámení DSO Cezava 15.5.2018   15.5.2018 dokument PDF (254 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.