iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Stav k 28. 2. 2020 21:22:40

Nalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 28.2.2020 11:48:39

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejnoprávnísmlouva Sportovní klub Měnín - rozpočet obce 2018 12_03_2018_1 Dokumenty Zastupitelstvo obce 12.3.2018 13.3.2021 12.3.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smlouvy - poskytnuté dotace z rozpočtu obce na rok 2017 17032017 Dokumenty Zastupitelstvo obce 17.3.2017 1.4.2020 17.3.2017 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 29082018-1 Dokumenty OÚ Měnín 29.8.2018   29.8.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Měnín - rozpočet obce 2018 12_03_2018_2 Dokumenty Zastupitelstvo obce 12.3.2018 13.3.2021 12.3.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smlouva - dotace pro TJ Sokol Měnín 2019-03-05-1 Dokumenty Zastupitelstvo obce 6.3.2019 21.3.2022 6.3.2019 dokument PDF (0,7 MB)
Veřejnoprávní smlouva - dotace pro SK Měnín 2019-03-06-1 Dokumenty Zastupitelstvo obce 6.3.2019 21.3.2022 6.3.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Obecně závazná vyhláška obce Měnín č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2020-02-28-1 Obecně závazná vyhlá Zastupitelstvo obce 28.2.2020 14.3.2020 28.2.2020 dokument PDF (2,1 MB)
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR 2019-09-02-01 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 11092018-1 Oznámení Úřad pro zastupování 11.9.2018 31.12.2023 11.9.2018 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 2019-08-23-1 Oznámení Úřad pro zastupování 27.8.2019 31.12.2023 27.8.2019 2 dokumenty
Upozornění - odstranění dřevin v blízkosti elektrického zařízení 2019-10-15-2 Oznámení E.ON Distribuce 15.10.2019 31.3.2020 15.10.2019 2 dokumenty
Informace o zpracování osobních údajů a k výkonu funkce pověřence 21052018-2 Oznámení Obec Měnín 21.5.2018   21.5.2018 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 20190228-2 Oznámení Úřad pro zastupování 28.2.2019 31.12.2023 28.2.2019 2 dokumenty
Oznámení DSO Regionu Cezava o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě 20181505-1 Oznámení DSO Cezava 15.5.2018   15.5.2018 dokument PDF (254 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 152016 Oznámení Úřad pro zastupování 15.9.2016 2.1.2024 15.9.2016 2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 152016 Oznámení Úřad pro zastupování 30.9.2016 2.1.2024 30.9.2016 2 dokumenty
Výzva pro občany- Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 20 01 2016 Oznámení Úřad pro zastupování 20.1.2016 31.12.2023 20.1.2016 2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 15 03 2016 Oznámení Úřad pro zastupování 15.3.2016 1.1.2024 14.3.2016 neregistrovaný (XLSX) (17 kB)
Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Měnín - ustanovení opatrovníka 192016 Oznámení Katastrální úřad JMK 19.10.2016   19.10.2016 dokument PDF (0,9 MB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastniků nemovitostí 03032017 Oznámení Úřad pro zastupování 3.3.2017 1.2.2023 3.3.2017 dokument PDF (1,6 MB)
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu 2019-11-27-1 Oznámení Městský úřad Židloch 27.11.2019 31.3.2020 27.11.2019 2 dokumenty
Informace o zveřejní dokumentů obce Měnín 20191126/3 Oznámení OÚ Měnín 26.11.2019 31.12.2020 26.11.2019 dokument PDF (239 kB)
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR 2019-04-04-1 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 1.1.2023 4.4.2019 3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva - příjemce dotace TJ Sokol Měnín 18102018-1 Veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo obce 18.10.2018 19.10.2021 18.10.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smloua _ dotace - Fotbalový sportovní klub SK Měnín 2020-01-13-2 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Měnín 13.1.2020 31.1.2023 13.1.2020 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smlouva - dotace - TJ Sokol Měnín 2020-01-13-1 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Měnín 13.1.2020 31.1.2023 13.1.2020 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Měnín 2019-12-2-1 Zastupitelstvo Zastupitelstvo obce 2.12.2019 17.12.2022 2.12.2019 dokument PDF (1,2 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.