iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Měnín - ustanovení opatrovníka

Značka: 192016 Zveřejněno od: 19.10.2016 15:30:00 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Oznámení Původce: Katastrální úřad JMK Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,9 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Katastrální úřad JMK

Vyvěšeno od: 19.10.2016
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 19.10.2016
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 19.10.2016 15:30:00
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.