iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Upozornění vlastnikům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Značka: 171020171 Zveřejněno od: 17.10.2017 14:45:41 Zveřejnit do: 1.12.2017 14:45:41 Typ: Oznámení Původce: E.ON Distribuce Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 27 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – E.ON Distribuce

Vyvěšeno od: 17.10.2017
Vyvěšeno do: 1.12.2017

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 17.10.2017
Má být vyvěšeno do: 1.12.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 17.10.2017 14:45:41
Do: 1.12.2017 14:45:41

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.