iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Nabídka pozemků k propachtování/nájmu

Značka: 27042018-2 Zveřejněno od: 27.4.2018 10:08:32 Zveřejnit do: 31.7.2018 10:08:32 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Státní pozemkový úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (obrázek JPG, 2,3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od: 27.4.2018
Vyvěšeno do: 31.7.2018

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 27.4.2018
Má být vyvěšeno do: 31.7.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.4.2018 10:08:32
Do: 31.7.2018 10:08:32

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.