iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu

Značka: 01102018-2 Zveřejněno od: 3.10.2018 17:37:37 Zveřejnit do: 5.2.2019 17:37:37 Typ: Oznámení Původce: Státní pozemkový úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 323 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od: 3.10.2018
Vyvěšeno do: 5.2.2019

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 3.10.2018
Má být vyvěšeno do: 5.2.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.10.2018 17:37:37
Do: 5.2.2019 17:37:37

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.