iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: 2019-08-23-1 Zveřejněno od: 27.8.2019 10:49:37 Zveřejnit do: 31.12.2023 9:03:08 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 27.8.2019
Vyvěšeno do: 30.12.2023

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 27.8.2019
Má být vyvěšeno do: 30.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.8.2019 10:49:37
Do: 31.12.2023 9:03:08

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.