iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smloua _ dotace - Fotbalový sportovní klub SK Měnín

Značka: 2020-01-13-2 Zveřejněno od: 13.1.2020 8:19:21 Zveřejnit do: 31.1.2023 8:19:21 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obecní úřad Měnín Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,8 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Měnín

Vyvěšeno od: 13.1.2020
Vyvěšeno do: 31.1.2023

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 13.1.2020
Má být vyvěšeno do: 31.1.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.1.2020 8:19:21
Do: 31.1.2023 8:19:21

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.