iMunis eDeska

Měnín

Úřední deska – Detail

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Značka: 2020-04-20-01 Zveřejněno od: 30.4.2020 14:45:54 Zveřejnit do: 30.4.2021 14:45:54 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Měnín Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 218 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Měnín

Vyvěšeno od: 30.4.2020
Vyvěšeno do: 30.4.2021

Úřední deska – Měnín

Vyvěšeno od: 30.4.2020
Má být vyvěšeno do: 30.4.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.4.2020 14:45:54
Do: 30.4.2021 14:45:54

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.